WELCOME

Šolske knjižnice v mesecu oktobru praznujejo svoj mednarodni mesec. Glavni namen praznovanja tega meseca je, da šolsko in širšo javnost opozorimo na pomen šolskih knjižnic za učenje in raziskovanje. Letošnje geslo ODPRTOST RAZNOVRSTNIM IZZIVOM : TO SO ŠOLSKE KNJIŽNICE sporoča, da so šolske knjižnice lahko središče sprememb, da se šolske knjižnice zmorejo vedno znova odpirati izzivom poučevanja, branja, umetniškega ustvarjanja in druženja. S praznovanjem tega dne želimo opozoriti na delo šolskih knjižnic in izpostaviti njihov pomen pri izobraževanju in vzgoji učencev.

Šolska knjižnica osnovne šole Antona Globočnika iz Postojne je ob tej priložnosti pripravila vrsto dejavnosti, ki so predstavljene v tem spletnem dnevniku.
Vljudno vabim tudi druge šolske knjižnice, da tukaj objavijo svoje predstavitve dejavnosti v mesecu oktobru. Verjamem, da je bilo v šolskih knjižnicah ta mesec še posebno veselo in razigrano.

School libraries in October celebrate International School Library Month. The main aim of celebrating this month is to alert the school comunity and general public of the importance of school library in the process of learning and exploring. The theme of this year DIVERSITY CHALLENGE RESILIENCE : SCHOOL LIBRARIES HAVE IT ALL communicates that school libraries can be the center of changes, that school libraries can be opened for the challenges of teaching, reading, artistic creativity and socializing. With the celebrating of this day we want to alert of school libraries' work and to expose the importance of school libraries at learning process and education of the students.

School library of primary school Anton Globočnik from Postojna, Slovenia prepared a few activities to celebrate this month and are presented in this blog.

I would like you to be part of our team - post a presentation of what you have done in your school library.


October 30, 2011

Oktober 2011 bil je živ: Šolske knjižnice opolnomočajo učence za življenje

Click to play this Smilebox scrapbook

Tudi letošnji oktober je bil v šolski knjižnici OŠ Litija pester kar se da. Številne utrinke smo skušali zajeti v gornji predstavitvi.
Vendar pozor, nikar ne izgubite potrpljenja, nalaga oz. odpira se kar nekaj časa.

April 19, 2011

School Library From CNAM Dej, Cluj

Here are some pictures about Dej, our school Colegiul National "Andrei Muresanu" and the library. Then I loaded some pictures about the activities we made in the school library with the participation of students from different classes, parents and teachers, on several ocasions.

Do you know them?

This is an activity we made to celebrate The International School Library Day in Colegiul National "Andrei Muresanu" Dej, Cluj, Romania

January 10, 2011

School Library Month in Lublin-PolandPhotos from last School Library Month in Lublin (Poland). It's too late to show their but nice to be in blog about this celebration.

November 10, 2010

Izdelava bralnih znamenj v podaljšanem bivanju - Making bookmarks at the activities after school

Bralna znamenja so v mesecu oktobru izdelovali tudi učenci 1. razreda pri podaljšanem bivanju.

Pupils of the 1st grade were making bookmarks at the activities after school.

October 25, 2010

School Library Litija (Slovenia) in October


 
Projekt, v katerem smo promovirali našo knjižnico, je vključeval prav vse uporabnike : učence, starše in zaposlene na šoli. Rezultate našega dela smo predstavili na razstavi, ki bo na ogled še prvi teden v novembru. O dogajanju obveščamo tudi lokalne medije in ustrezne spletne strani.

The project, in which we promote our library included all users: students, parents and school employees. The results of our work was presented at the exhibition, which will be still on display in the first week of November. About events we inform the local media and relevant websites:
VABILO NA RAZSTAVO
Odprtost raznovrstnim izzivom – to so šolske knjižnice
Elementary School Litija,Slovenia
INVITATION TO THE EXHIBITION
Diversity Challenge Resilience:
School Libraries Have It All

VODNIK/ GUIDE:
1. r/grade: Medo nam pripoveduje. Library Bear is telling us stories.
2. r: Narišimo najljubšega knjižnega junaka. Let`s draw a favourite literary
hero.
3. r: Knjižnični medo dobi nove prijatelje. Library Bear got new friends.
4. r: Naredimo si knjižno kazalo. Make yourself a bookmark.
5. r: Izdelajmo alternativno naslovnico za znano knjigo. Let`s make a different cover for a famous book.
6. r: Moj naj... My favourite
7. r: Likovno pesnjenje ob besedi branje. Art poetry at the word reading.
8. r: Naši starši so v otroštvu najraje brali... Kaj pa mi?; Plakati s knjižnično tematiko. Favourite books for our parents in their youth… What about us? Posters with library themes.
9. r: Wordle picture z besedami, povezanimi s knjižnico. Wordle pictures with words related to the library.

Učenci PPP: Medo, kazalke in wordle.
Students with special needs: Library Bear, bookmarks, wordle pictures.
Učenci PŠ Sava: Skrivnostna zverina
Branch School Sava: Mysterious beasts
Odrasli člani: Naj knjiga mojega otroštva/odraščanja
Adult members (teachers, parents…)Favourite books or heroes of my childhood or adolescence
Knjižnica, 21. 10. 2010 - 5. 11. 2010
School Library, 21. 10. 2010 - 5. 11. 2010

Obisk vrtca Postojna - A visit of the kindergarten in the school library

V petek, 22. oktobra nas je obiskala predšolska skupina "Mravljice" iz vrtca Postojna. Bili so zelo navdušeni nad šolsko knjižnico in zgodbico "Tiho, tukaj beremo!".

On Oct. 22nd a group of preschool children of the kindergarten Postojna visited our school library.  They liked the library very much and were very affascinated about the story I've read - "Wolf".